Kols rosina izveidot sadarbības grupu deputātiem līdz 40 gadiem

Jaunākas paaudzes un jauniešu iesaistīšanās politiskajās norisēs un politikas veidošanā ir demokrātijas stiprināšanas aspekts Ņemot vērā, cik ievērojamu Latvijas sabiedrības daļu sastāda iedzīvotāji vecumā līdz 40 gadiem, taisnīguma un demokrātiskās …

Jaunākas paaudzes un jauniešu iesaistīšanās politiskajās norisēs un politikas veidošanā ir demokrātijas stiprināšanas aspekts Ņemot vērā, cik ievērojamu Latvijas sabiedrības daļu sastāda iedzīvotāji vecumā līdz 40 gadiem, taisnīguma un demokrātiskās leģitimitātes principi pieprasa vairāk nekā tikai simbolisku jaunu cilvēku iesaisti un klātbūtni politikā un Saeimā. Tāpēc esmu rosinājis izveidot sadarbības grupu deputātiem vecumā līdz 40 gadiem, veidojot starppartiju platformu, kas balstās uz apziņu uz nepieciešamību veidot uz Latvijas izaugsmi un ilgtspēju, nevis partiju nostāju vai ideoloģiju vērstu politiku.

Ir daudz jautājumu, kam ir īpaši liela ietekme uz iedzīvotājiem vecumā līdz 40 gadiem – ne tikai “tradicionālajās” izglītības un nodarbinātības jomās, bet arī plašākās sfērās kā pensiju sistēmas, nodokļu politikas un citi jautājumi, kam būs ietekme uz viņiem nākotnē. Tāpat arī jaunatnes iesaistīšanās politikā var veicināt attieksmes maiņu pret politiku, kā arī mazināt sabiedrībā valdošos stereotipus. Ar šādas deputātu grupas palīdzību tiks stiprināta ne tikai iepriekšminēto jautājumu spēcīgāka pārstāvniecība Saeimā, bet arī veicināta jaunāko deputātu iesaiste un darbība Saeimā, kā arī tiks veidoti instrumenti un rīki, ar kuriem nākamajām paaudzēm atvieglot ienākšanu politikā un veiksmīgi iesaistīties Latvijas politikas veidošanā.

Dalīties