Desmito reizi notiek PBLA Kultūras fonda konference „Latvija ārpus Latvijas”

Šogad 6.oktobrī jau desmito reizi norisinājās Pasaules Brīvo Latviešu apvienības (PBLA) Kultūras fonda un citu atbalstītāju rīkotā konference „Latvija ārpus Latvijas”, kurā tika skatīti jautājumi par Latvijas diasporas kultūras, vēstures, emigrācijas un nacionālās identitātes jautājumiem.

Man tika uzticēts vadīt konferences pirmās dienas ievadsesiju, kurā piedalījās Vija Zuntaka Bērziņa, PBLA Kultūras fonda priekšsēdētāja, Pēteris Kārlis Elferts, Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos, un Lauma Vlasova „ Apvienības Krievijas latviešu kongress” priekšsēdētāja.

Eksperti savās uzrunās izklāstīja jau iepriekš paveikto desmit gadu laikā, kā arī informēja par nākotnes sadarbības plāniem un nozīmi starp dažādām organizācijām. Piemēram, tuvāko mēnešu laikā tiks aktivizēta sadarbība ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi (NEPLP) un latviešu diasporas medijiem, lai veicinātu savstarpējas informācijas apmaiņu par latviešu aktualitātēm gan ārvalstīs, gan Latvijā.

Šobrīd liela uzmanība tiek veltīta līdz šim lielākajam latviešu diasporas pētījumam. Taču eksperti atzīst, ka ar viena pētījuma veikšanu nebūs gana, lai ilgtermiņā atspoguļotu latviešu diasporas situāciju. Līdz ar to tika izteikts ierosinājums regulāri veikt šīs sabiedrības daļas monitoringu.

Savukārt, lai efektīvāk risinātu ar diasporu saistītos jautājumus, ir jāapzinās un jāizprot, ka latviešu diaspora dažādās valstīs jau vēsturiski ir veidojusies atšķirīga. Ir nepieciešams skaidrot un radīt izpratni, ka tā latviešu diaspora, kas vairākus desmitus gadus atpakaļ ir izveidojusies Krievijā, ASV un Austrālijā, atšķiras no tās, kas mūsdienās izveidojusies Īrijā un Lielbritānijā.

Ceru, ka ievadsesijas noslēgumā izteiktais aicinājums ikvienam konferences dalībniekam un referantam izstrādāt jau konkrētus priekšlikumus latviešu diasporas jautājumu risināšanai, realizēsies, un konstruktīvi ierosinājumi kalpos kā ceļamaize jaunajai 12.Saeimai.

Dalīties