ES kultūras un tūrisma ministru sanāksme Neapolē – diskusija par inovatīvām pieejām nozarē

30. un 31.oktobrī pārstāvēšu Latviju Eiropas Savienības (ES) neformālajā tūrisma un kultūras ministru sanāksmē. ES valdību pārstāvji tajā diskutēs par inovatīvām pieejām tūrisma un kultūras nozarēs jaunu darba vietu radīšanai un kopējās izaugsmes veicināšanai Eiropā.

Pārstāvot Latvijas nostāju, jāuzsver kultūrvēsturiskā mantojuma nozīmi gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas Eiropas izaugsmes veicināšanā, kas ir ES stratēģijas „Eiropa 2020” viens no pamatmērķiem. 

Kultūra nodrošina aptuveni pusi no globālās tūrisma plūsmas uz Eiropu. Tas veicina ekonomikas attīstību, bet vienlaicīgi arī rada papildus noslodzi tūrisma galamērķiem, kas ir izaicinājumus kultūras un dabas mantojuma, kā arī vietējo kopienu autentiska dzīves stila saglabāšanai. 

Lai šo jautājumu risinātu, nepieciešams integrēt kultūras un dabas mantojuma objektus, piesaistot arī privāto sektoru dažādu atbilstošu pakalpojumu un infrastruktūras nodrošināšanā, šādā veidā vienlaicīgi nodrošinot ekonomikas izaugsmi un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. 

ES ministrus vēlos aicināt pievērsties vēsturisku pārrobežu maršrutu izveidei, kas piesaistītu tūristus mazāk apmeklētiem kultūrvēsturiskiem objektiem un padziļinātu sabiedrības izpratni par Eiropas vēsturi, kā arī stiprinātu Eiropeisko identitāti. 

Mums ir būtiska sakārtota kultūras mantojuma vide un plašākas Eiropas kultūras ainavas veidošana. Hanzas Savienības pilsētas un Livonijas pilis ir divi lieliski piemēri potenciāliem pārrobežu tūrisma maršrutiem, kas veicina kopīgas Eiropas vēstures apzināšanos un parāda Eiropas kultūru daudzveidību.

Neformālajā ministru sanāksmē tiks skatīti arī jautājumi par ilgtspējīgu mobilitāti, tūrisma izglītību un digitalizācijas iespējām Eiropas materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma popularizēšanā un izglītībā. Digitalizācijas jautājumā Latvijas viedokli paudīs Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis. 

Neformālā ES kultūras un tūrisma ministru sanāksme Neapolē notiek 13. Eiropas tūrisma foruma ietvaros, kas ir viens no Itālijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē pasākumiem. Itālijas prezidentūra noslēgsies 2014.gada nogalē, bet 2015.gada pirmajā pusgadā pirmo reizi vēsturē šo pienākumu uzņemsies Latvija. 

 

Avots: http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=5812

Dalīties