Frakcijas viedoklis par nedēļas politiskajām aktualitātēm

Frakcijas viedoklis par nedēļas politikas būtiskākajām aktualitātēm: Eiropas Savienības kopējās ārlietu un drošības politikas konferenci, CVK locekļu vēlēšanām un informācija par 16. marta pasākumiem.

Foto: Ernests Dinka, Saeimas Kanceleja

Starpparlamentārā ES kopējās ārlietu un drošības politikas konference

Vēlos runāt par nedēļas aktualitātēm Latvijā, un, manuprāt, kā svarīgākā jāmin starpparlamentārā ES kopējās ārlietu un drošības politikas konference, kas prezidentūras ietvaros norisinājās pie mums Latvijā pagājušās nedēļas nogalē. Konferences norise Latvijā ir būtiska ar to, ka Latvijai ir iespēja paust mūsu viedokli un vēsturisko pieredzi un tikt sadzirdētiem, jo, jāatzīst, ne visur Eiropā valda vienota izpratne par pašreizējo starptautiskās drošības situāciju un tās radītajiem apdraudējumiem.

Šīs konferences galvenie akcenti, protams, tika likti uz Krievijas militāro agresiju Ukrainā, uz islāma fundamentālistu militāro ekspansiju un uz dalībvalstu attiecībām ar ES kaimiņvalstīm kopumā, īpašu uzmanību veltot Austrumpartnerības programmai.

Konferences rezultātā tika pieņemti secinājumi, kas sastāv no vairāk kā 40 rekomendācijām, kas tiks nodoti dažādām ES institūcijām, kuras īsteno ES kopējo ārlietu, drošības un aizsardzības politiku.

Viena no šīs konferences būtiskākajām tēmām, bija hibrīdkarš, kas ir cieši saistīts ar jaunajiem drošības izaicinājumiem, ar kuriem ES pašlaik nākas saskarties. Šodien hibrīdkarš vairs nav tikai teorija, bet gan reāls apdraudējums, lai iznīcinātu sabiedrību, sašķeltu sabiedrotos un sadalītu valstis. Krievijas agresija ir demonstrējusi visas šīs bīstamās izpausmes.

Redzama citas valsts suverenitātes vājināšana miera apstākļos, militārās aktivitātes maskējas aiz civilajiem nemieriem, informācija tiek izmantota par ieroci, lai nelabvēlīgā gaismā parādītu citas valsts nacionālās intereses.

Hibrīdkarš ir iznīcinājis robežas starp civilo un militāro jomu. Līdz ar to ES uzdevums ir no jauna mācīties to, kas ir bijis nepiedodami aizmirsts – agrākās mācības pārnest pasaulē, kur dominē augstās tehnoloģijas un sociālie tīkli.

Konferences ietvaros tika apspriesti veidi, kā ES drošības un aizsardzības jomā pilnveidot sadarbību ar NATO. Piedaloties vairāk kā 300 ES parlamenta un nacionālo parlamentu deputātiem, kā arī vairākiem ārlietu un drošības jomu ekspertiem, tika diskutēts par šiem drošības jautājumiem un nākamajiem soļiem, kas jāīsteno līdz Austrumpartnerības samitam, kas maijā norisināsies Latvijā.

Šādu konferenču saturs var būt saistošs ne tikai lēmumu pieņēmējiem un politiķiem, bet arī nevalstiskajām organizācijām, pētniecības institūtiem un pilsoniskajai sabiedrībai kopumā. Informēju, ka it visām prezidentūras konferencēm iespējams sekot līdzi interneta tiešraidēs mājaslapā eu2015.lv

Centrālās vēlēšanu komisijas locekļu ievēlēšana

Runājot par šīs dienas plenārsēdi, tās svarīgākais jautājums bija par Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) locekļu ievēlēšanu. Tā kā līdzšinējā CVK darbība pierādījusi neapšaubāmu kompetenci,

NA atkārtoti virzīja Ritvara Eglāja kandidatūru CVK locekļa amatam, kā arī atbalstīja Arta Cimdara kandidatūru CVK vadītāja amatam.

Jaunās komisijas darba kārtībā risināmi būtiski jautājumi – pirmkārt, strādāt pie jaunās likumu ierosināšanas kārtības tehniskās ieviešanas, otrkārt, nodrošināt vēlēšanu procesa elektronizāciju, un, treškārt, nākamajās vēlēšanās, kas būs pašvaldību vēlēšanas 2017. gadā panākt, ka iedzīvotāji varētu paziņot par sev tuvāko vēlēšanu iecirkni krietni īsāku laiku pirms vēlēšanām, nekā tas ir šobrīd. Tie būs ļoti būtiski vēlēšanu sistēmas uzlabojumi, tāpēc novēlam jaunajam CVK sastāvam ražīgu darbu un izdošanos!

16. marts

Vēl vēlos piebilst par kādu citu tuvojošos notikumu. Es atgādinu, ka pirmdien, 16. martā pulksten 10:00 Jāņa baznīcā notiks karavīru piemiņai veltīts dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma – gājiens un ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa. Pulksten 14:00 – piemiņas pasākums Lestenes brāļu kapos.

Nacionālās apvienības vārdā es vēlos pateikt lielu paldies karavīriem, kas cīnījās un atdeva savas dzīvības par brīvu Latviju!

Rihards Kols

Dalīties