Kols aicina cilvēkus iesaistīties stipras sabiedrības veidošanā

Šī gada lielākajā nevalstisko organizāciju pasākumā “NVO Forums – Rīga 2015” Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas parlamentārais sekretārs Rihards Kols, atklājot darba grupas sesiju, savā uzrunā aicināja visus sabiedrības pārstāvjus iesaistīties nevalstiskajās organizācijās un to tīklos, lai stiprinātu pilsonisko sabiedrību.

Rihards Kols uzrunā foruma dalībniekiem novērtēja NVO sektora attīstību Latvijā un minēja labās prakses piemērus, kā arī jomas, pie kurām būtu vēl jāstrādā. Kols uzsvēra saikni starp iedzīvotāju līdzdalību lēmumu pieņemšanā ar labiem rezultātiem: „NVO sektoram es novēlu augt par vēl spēcīgāku tīklojumu, savukārt iedzīvotājus aicinu pievienoties, jo tikai līdzdarbojoties dažādu lēmumu pieņemšanā ir iespējams panākt rezultātu gan nacionālajā, gan arī Eiropas Savienības līmenī.”

Foruma galvenais uzdevums bija panākt vienošanos par „Road map” (Ceļa karti), kuras mērķis ir sekmēt pilsoniskās sabiedrības līdzdalību nacionālā un Eiropas Savienības līmeņa lēmumu pieņemšanā, kā arī ieskicēt nākamos ejamos soļus indivīdiem, organizācijām, reģioniem, valstij un Eiropas Savienībai.

Savu uzrunu Kols sāka ar gandarījumu par šī foruma norisi, sakot: „Šodienas forums spilgti ilustrē mūsdienu demokrātijas pazīmes – šeit vienuviet satiekas un diskutē iedzīvotāji, NVO sektors un lēmumu pieņēmēji; te redzama viedokļu un uzskatu dažādība; ekspertīze par dažādām jomām; ir ievēroti dzimumu līdztiesības principi. Arī no organizatoriskā viedokļa mēs sēžam pie viena sarunu galda kā līdzvērtīgi partneri, kuriem ir viens mērķis – sekmēt pilsoniskās sabiedrības līdzdalību nacionālā un Eiropas Savienības līmeņa lēmuma pieņemšanā, kas nenoliedzami ir liels izaicinājums.”

Parlamentārais sekretārs atklāja foruma dalībniekiem arī NVO lomu savā dzīvē un profesionālajā izaugsmē, kas sniegusi unikālu pieredzi. Kols norādīja, ka atbalstīs un stiprināt organizācijas: „ Līdz ar to politiskajā līmenī es vienmēr darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai atbalstītu NVO un tā devumu pilsoniskās sabiedrības veidošanā.

Rihards Kols minēja labās prakses piemērus, kur Latvijas valdības un Saeimas sekmīgi spējusi īstenot sadarbību ar NVO: „Kopš 2005. gada jebkura NVO ir aicināta parakstīt Sadarbības memorandu ar Ministru kabinetu. Šobrīd Memorands ir parakstīts ar vairāk nekā 380 organizācijām un jumta organizācijām, kas pārstāv vairāk nekā 900 dažāda veida un lieluma NVO organizācijas. Iniciatīva ir veicinājusi likumdošanas iniciatīvu skaita pieaugumu, kuras ministrijām ir iesniegušas NVO. Tāpat ir audzis savstarpējo konsultāciju skaits, kas apstiprina, ka tiesību aktu izstrādātāji ir daudz labāk informēti par dažādām interesēm un uzskatiem, kas iepriekš bijis ārpus viņu redzesloka.” Kols arī atzīmēja digitālās iespējas līdzdalības veicināšanai, piemēram, iespēja sekot valdības sēdēm tiešraidē internetā, kā arī dokumentu pieejamība pirms valdības un Saeimas sēdēm tiešsaistē, kas apliecina arī Latvijas prezidentūras vienu no prioritātēm „Digitālā Eiropa”.

„Lēmumu pieņēmēji ir daudz darījuši, lai sekmētu atklātību, mazinātu barjeras un nodrošinātu informācijas pieejamību, kas ir viens no līdzdalības pamatiem. Gan Ministru kabineta, gan Saeimas komisijas sēdes tiek veidotas tā, lai tām nebūtu sarežģīta pieteikšanās procedūra,” turpināja Kols savā uzrunā, atklājot dažādos sadarbības modeļus, kas ietver arī sadarbību dažādās konsultatīvās padomēs un aliansēs kopā ar NVO.

Kols arī nebaidījās teikt, ka Latvija ir piemērs visai Eiropai: „,Latvijas pilsoniskā sadarbība ir labs piemērs visai Eiropai, piemēram, Eiropas kustība Latvijā ir ne tikai šī foruma organizators, bet ir arī panākusi, ka Eiropā šis gads ir pasludināts par Attīstības gadu. Vienlaikus uzskatu, ka šis forums ir lieliska platforma, lai mēs dalītos pieredzes apmaiņā un aizvien vairāk domātu par pilsoņiem ne tikai kā savas valsts pilsoni, bet gan visas ES pilsoni, līdz ar to NVO ciešāka sadarbība dažādos līmeņos ir ārkārtīgi svarīga!”

„NVO Forums – Rīga 2015” notika, lai sekmētu pilsoniskās sabiedrības līdzdalību nacionālā un Eiropas Savienības līmeņa lēmumu pieņemšanā. To 2015. gada 2.-3.martā organizēja Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Eiropas Kustību Latvijā, forumā piedaloties NVO sektoram, politikas veidotājiem un lēmumu pieņēmējiem, viedokļu līderiem un ekspertiem no Latvijas, Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm.

 

Foto: Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts

Dalīties