Kols: Austrumvalstu partnerība ir viena no Latvijas un visas Eiropas Savienības prioritātēm

Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāja biedrs Rihards Kols, pārstāvot Latviju EuroNest Parlamentārajā asamblejā Armēnijā, uzsvēra, ka Austrumvalstu partnerība ir viena no galvenajām Eiropas Savienības (ES) un Latvijas kā Eiropas Savienības Padomē prezidējošās valsts prioritātēm.

„Eiropas Kaimiņattiecību politika tika uzsākta pirms 12 gadiem. Austrumu partnerības programma ir atvērta kopš 2009. gada. Kopš partnerības nodibināšanas mēs esam strauji progresējuši, stiprinot austrumu valstu integrāciju ES. Kad Latvija nolēma pievienoties ES 1997.gadā, mums tas prasīja 7 gadus, lai kļūtu par pilntiesīgu ES biedru. Latvijas piemērs rāda, ka ar smagu darbu pievienošanās ES ir iespējama. Tāpēc tagad, kad esam ES prezidējošā valsts, Austrumvalstu partnerība mums ir ļoti svarīga un tā izvirzīta kā viena no prezidentūras prioritātēm,” informēja Kols.

Kols arī uzsvēra, ka stiprināt demokrātiju un tās vērtības nebūtu iespējams bez parlamentārā darba un pārraudzības – bez ES līdzdalības un sadarbības. ES kaimiņvalstis palīdz stiprināt labklājību, stabilitāti un drošību reģionā. Šai sadarbībai ir jābūt balstītai uz demokrātiskajām vērtībām, likumdošanu un cilvēktiesību ievērošanu. Turklāt būtiski, ka mērķis par drošu reģionu tiek sasniegts, ne tikai sadarbojoties Austrumpartnerības valstīm ar Eiropas Savienību, bet arī ar kaimiņvalstīm Centrālāzijā.

Šīs ir vērtības, par kurām iestājas Latvija, īpaši Latvijas prezidentūras laikā, aktīvi iesaistoties Austrumpartnerībā. „Mēs strādāsim kopā ar visām ES institūcijām, lai gatavotos Rīgas samitam, kurā vajadzētu atvērt jaunas sadarbības iespējas tādās jomās kā digitālā ekonomika, vide un pilsoniskā sabiedrība,” uzsvēra Kols.

Jāatgādina, ka no 16. marta līdz 18.martam Rihards Kols pārstāv Latviju EuroNest Parlamentārajā asamblejā Armēnijā, kur Rihards Kols uzstājās ar runu atklāšanas sesijā.

Eiropas Parlamenta Delegācija EuroNest parlamentārajā asamblejā tika izveidota, lai veicinātu parlamentāro dimensiju Austrumu partnerībā — politikā, Eiropas Savienības sadarbībai ar austrumukaimiņiem, lai tuvinātos, izvairītos no jaunām atsvešinošām nostādnēm un slēgtu tālejošus asociācijas nolīgumus, tostarp veidotu padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonas. EuroNest parlamentārajā asamblejā pašlaik ir 110 locekļi — 60 Eiropas Parlamenta deputāti un 10 no katras austrumu partnervalstīm: Armēnijas, Azerbaidžānas, Gruzijas, Moldovas un Ukrainas. Politisku iemeslu dēļ asamblejā līdz šim nav bijis iespējams iekļaut Baltkrievijas delegāciju.

Foto attēlus no pasākuma skatiet šeit:  http://rihardskols.lv/gallery/kols-parstav-latviju-euronest-parlamentaraja-asambleja/

Dalīties