Kols: nepieciešama padziļināta diskusija par iesniegtajiem priekšlikumiem ebreju īpašumu jautājumā

Jautājumā par īpašumu atdošanu ebreju kopienai ir nepieciešams turpināt diskusijas. Esmu atbalstījis likumprojekta nodošanu atbildīgajām Saeimas komisijām par īpašumu Kandavā, jo pati Kandavas pašvaldība atzinusi, ka ar saviem resursiem ēku vairs nespēj uzturēt. Vēsturiski tā piederējusi ebreju kopienai, un tur atradusies sinagoga.

Vienlaikus neredzu pamatu likumdošanas izmaiņām, kas atceltu šobrīd spēkā esošo kārtību, tai skaitā ierobežojumus par ebreju kopienai nodoto īpašumu izmantošanu. Tāpēc nebūtu pareizi sasteigt lēmumu par īpašumu, piemēram, Skolas ielā, kur likums paredz, ka īpašumu nedrīkst ieķīlāt vai tas tiek atdots atpakaļ pašvaldībai, ja kopiena pārtrauc darbību. Atceļot šāda veida apgrūtinājumu, īpašuma kompensācija konkrētai kopienai un tās vajadzībām zaudē tās pamata jēgu.

Domāju, ka diskusiju laikā nepieciešams analizēt alternatīvas priekšlikumiem, kā kompensēt ebreju kopienas kādreizējo īpašumu atgūšanu.

Foto: No Kandavas novada muzeja arhīva. 

Dalīties