Rihards Kols: jauniešiem ir nozīmīga loma Eiropas atdzimšanā

„Pašlaik Eiropa ir kārtējo pārmaiņu priekšā – tai jāatjauno sava konkurētspēja, sava pozīcija un spēks. Eiropa savā ziņā meklē savu jaunības eliksīru, lai cīnītos. Esmu pārliecināts, ka viens no risinājumiem ir jaunieši, kuriem ir nozīmīga loma Eiropas atdzimšanā,” atklājot ES Jaunatnes konferenci, teica Rihards Kols, Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas parlamentārais sekretārs.

Kols uzsvēra, ka jauniešiem Latvijā ir jābūt vienai no politiskajām prioritātēm, jo tas ir zelta resurss, un tā ir Latvijas un visas Eiropas Savienības nākotne. “Tikai zinoši, līdzatbildīgi, entuziastiski un atbalstīti jaunieši var palīdzēt radīt jaunas idejas un iesakņoties jaunām tradīcijām tur, kur nepieciešamas pārmaiņas un jauns skatījums,” akcentēja R. Kols.

Vienlaikus Kols norādīja, ka svarīgi, protams, lai jauniešu atbalsts ir ne tikai morāls. Jauniešu organizācijas ir jāatbalsta gan finansiāli, gan arī ar zināšanu resursu, uzklausot jauniešus un kopīgi strādājot.

R. Kols:Šis viennozīmīgi ir punkts, kur gan Latvijas, gan visas Eiropas politiķiem ir jāturpina strādāt, jo, kā liecina dati, Latvijā tikai katrs ceturtais jaunietis regulāri piedalās kādā sociālā, sabiedriskā vai interešu aktivitātē. Taču tikai 6% no jauniešiem ir aktīvi organizāciju biedri un tikai 2% iesaistās politiskajās aktivitātēs, kamēr Eiropā vidējais rādītājs ir 9%. Tas ir signāls, kuru mēs nevaram ignorēt. Iesaistē daudz biežāk ir jāizmanto tie mehānismi, kas uzrunā mūsdienu paaudzi, kā, piemēram, digitālo tehnoloģiju un sociālo tīklu sniegtās iespējas.”

Uzrunā Kols arī atzīmēja, ka Latvijas izvirzītā prioritāte – politiskā līdzdalība – ir svarīgs aspekts tik aktuālās tēmās kā izglītība un nodarbinātība. R. Kols: „Vienmēr ir jāatceras, ka jaunatnes organizācijās tiek uzkrātas tādas kompetences, prasmes un zināšanas, kas vēlāk darba tirgū ir ļoti svarīgas. Arī caur jaunatnes organizācijām iegūtā pieredze ir kā katalizators biznesa ideju realizācijām, un šādu piemēru ir ne mazums”. Vienlaikus Kols atgādināja, ka ikviens jaunietis var būt aktīvs un politiski līdzdarboties kā indivīds un tam nav vajadzīgas speciālas zināšanas vai iemaņas.

Konference ir galvenais strukturētā dialoga ar jauniešiem, jauniešu organizācijām un jaunatnes politikas veidotājiem pasākums, un tajā definētos ieteikumus plānots nodot ES valstu jaunatnes ministriem izvērtēšanai Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta padomes sanāksmē maijā, kad plānotas augstākā līmeņa politiskās debates.

Dalīties