Rihards Kols piedalīsies NVO Forumā – RĪGA 2015

Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas parlamentārais sekretārs Rihards Kols piedalīsies šī gada lielākajā nevalstisko organizāciju (NVO) pasākumā “NVO Forums – Rīga 2015” no 2. līdz 3. martam, kurā vadīs vienu no foruma darba grupām par izaicinājumiem un nākotnes perspektīvām līdzdalības veicināšanai sabiedrībā.

Lai sekmētu pilsoniskās sabiedrības līdzdalību nacionālā un Eiropas Savienības līmeņa lēmumu pieņemšanā, 2015. gada 2.-3.martā Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Eiropas Kustību Latvijā organizē plašu NVO sektora, politikas veidotāju un lēmumu pieņēmēju, viedokļu līderu un ekspertu forumu, kurā piedalīsies dalībnieki un runātāji no Latvijas, Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm.

Forumā piedalīsies arī Latvijas Ministru prezidente Laimdota Straujuma, Norvēģijas ES un EEZ lietu ministra valsts sekretāre Ingvild Næss Stub, Saeimas Eiropas Lietu komisijas priekšsēde Lolita Čigāne, Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas prezidents Henri Malosse un citi.

NVO Foruma norisi atbalsta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments, Norvēģijas Karalistes vēstniecība Rīgā, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK), EESK Sadarbības koordinācijas grupa (Liaison Group), kurā darbojas arī ES nevalstisko tīklu organizācijas – Konrāda Adenauera fonds un Karaļa Buduēna fonds.

Foruma rīkotāji atzīst, ka “tikai kvalitatīvs dialogs starp amatpersonām un sabiedrību spēj nodrošināt sabiedrības vajadzībām atbilstošu lēmumu pieņemšanu. Lai dialogs būtu veiksmīgs, nepieciešama pieredzes apmaiņa un sadarbība starp valsts institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, ekspertiem un indivīdiem. Neapšaubāmi – līdzdalībai nepieciešami arī resursi un iemaņas”.

Foruma galvenais uzdevums ir panākt vienošanos par „Road map” (Ceļa karti), kuras mērķis ir sekmēt pilsoniskās sabiedrības līdzdalību nacionālā un Eiropas Savienības līmeņa lēmumu pieņemšanā, kā arī ieskicēt nākamos ejamos soļus indivīdiem, organizācijām, reģioniem, valstij un Eiropas Savienībai.

Forums tiek organizēts, izvērtējot Prezidentūras prioritāros darba virzienus. Latvijas Prezidentūras horizontālā prioritāte “iesaistīšana” pārklājas ar Lisabonas līguma 11. pantā rakstīto un palīdzētu to iedzīvināt konkrētā rīcībā. Foruma gaitā dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar labākajiem Eiropas un tās dalībvalstu līdzdalības un iesaistīšanas piemēriem, diskutēt par līdzdalības formām un metodēm. Pirms foruma un foruma laikā interesenti un dalībnieki aicināti papildināt un precizēt ekspertu veidoto ceļa karti „Road map”, ietverot tajā savas domas un idejas.

Dalīties